เพราะความสามัคคี เป็นพลัง ทำให้คนรักกัน ทำให้งานราบรื่น

Staff New Year Party 2018
เพราะความสามัคคี เป็นพลัง ทำให้คนรักกัน ทำให้งานราบรื่น