กว่าจะมาเป็นชุดนักเรียนตราจุฬา

    ก่อนจะมาเป็นชุดนักเรียนตราจุฬา เราเล็งเห็นว่าผู้ปกครองของเด็กนักเรียนต้องยุ่งยากไปตัดชุดนักเรียนเมื่อขึ้นเทอมใหม่ เด็กบางคนก็สวมเสื้อนักเรียนเก่าๆ เราจึงมีความคิดที่จะสร้างแบรนด์ชุดนักเรียนเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า โดยมีการทดลองตัดเย็บเอง และพัฒนามาโดยตลอด 30ปี

    สถานที่ตั้ง

    FOLLOW US!