วิธีวัดขนาดตัวเพื่อเลือกซื้อชุดนักเรียน

เสื้อเชิ้ตนักเรียนหญิง

(มัธยมต้น และมัธยมปลาย)

เบอร์เสื้อคือความยาวรอบอก ให้วัดจากรอบอกอกใต้รักแร้ทั้งสองข้างโดยมีหน่วยเป็นนิ้ว จะได้ไซส์ของเบอร์เสื้อ

ควรเผื่อให้ใหญ่กว่ารอบอกที่วัดได้ประมาณ 6-8 นิ้ว (ขึ้นอยู่กับแบบและขนาดที่ต้องการ)

เสื้อนักเรียนตราจุฬามีขนาดเสื้อเล็กที่สุดเริ่ม 30 นิ้ว แล้วเพิ่มไซส์ละ 2 นิ้วไปจนถึง 50 นิ้ว ดังนี้ 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

กระโปรงนักเรียนหญิง

 

การวัดความยาวของกระโปรง จะวัดจากด้านข้างของเอว (บริเวณเข็มขัด) ยาวลงมาถึงระดับหัวเข่าหรือคลุมเข่าลงมาประมาณ 2-3นิ้ว หรือระดับความยาวของกระโปรงที่ต้องการ

การวัดรอบเอว ควรวัดตรงส่วนที่เล็กที่สุดของเอว จะเป็นความยาวรอบเอวของกระโปรง

กระโปรงนักเรียนประถมตราจุฬา มีความยาวมาตรฐานคือ 23 นิ้วเท่านั้น ส่วนขนาดที่เล็กกว่า 23 นิ้ว จะเป็นไซส์เด็ก ซึ่งค่อนข้างตัวเล็ก

โดยมีขนาดทั้งหมดดังนี้ (ด้านซ้ายเป็นความยาว ด้านขวาเป็นขนาดเอว) 16×21, 17.5×22, 19×23, 20.5×24, 22×25, 23×26, 23×27, 23×28, 23×29, 23×30, 23×31, 23×32, 23×33, 23×34, 23×35, 23×36

กระโปรงนักเรียนมัธยมตราจุฬา มีความยาวมาตรฐานคือ 24-25 นิ้วเท่านั้น และมีขนาดเอวเริ่มต้นตั้งแต่ 21 นิ้วไปจนถึง 40 นิ้ว

มีขนาดเอวทั้งหมดดังนี้ 21″, 22″, 23″, 24″, 25″, 26″, 27″, 28″, 29″, 30″, 31″, 32″, 33″, 34″, 35″, 36″, 37″, 38″, 39″, 40″

กระโปรงประถม

กระโปรงนักเรียนประถมตราจุฬา มีความยาวมาตรฐานคือ 23 นิ้วเท่านั้น ส่วนขนาดที่เล็กกว่า 23 นิ้ว จะเป็นไซส์เด็ก ซึ่งค่อนข้างตัวเล็ก

โดยมีขนาดทั้งหมดดังนี้ (ด้านซ้ายเป็นความยาว ด้านขวาเป็นขนาดเอว) 16×21, 17.5×22, 19×23, 20.5×24, 22×25, 23×26, 23×27, 23×28, 23×29, 23×30, 23×31, 23×32, 23×33, 23×34, 23×35, 23×36

กระโปรงมัธยมต้นและมัธยมปลาย

กระโปรงนักเรียนมัธยมตราจุฬา มีความยาวมาตรฐานคือ 24-25 นิ้วเท่านั้น และมีขนาดเอวเริ่มต้นตั้งแต่ 21 นิ้วไปจนถึง 40 นิ้ว

มีขนาดเอวทั้งหมดดังนี้ 21″, 22″, 23″, 24″, 25″, 26″, 27″, 28″, 29″, 30″, 31″, 32″, 33″, 34″, 35″, 36″, 37″, 38″, 39″, 40″

เสื้อเชิ้ตนักเรียนชาย

(วัดรอบอก หน่วยเป็นนิ้ว)

เบอร์เสื้อคือความยาวรอบอก วัดจากรอบอกอก ใต้รักแร้ทั้งสองข้างโดยมีหน่วยเป็นนิ้ว จะได้ไซส์ของเบอร์เสื้อ

ควรเผื่อให้ใหญ่กว่ารอบอกจริงอย่างน้อย 1 ไซส์ (ขึ้นอยู่กับแบบและขนาดที่ต้องการ)

ชุดนักเรียนตราจุฬามีขนาดเสื้อเล็กที่สุดเริ่ม 28 นิ้ว แล้วเพิ่มไซส์ละ 2 นิ้วไปจนถึง 52 นิ้ว ดังนี้ 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

กางเกงนักเรียนชาย

 

การวัดความยาวของกางเกง จะวัดจากด้านข้างของเอว (บริเวณเข็มขัด) ยาวลงมาถึงระดับเหนือหัวเข่าประมาณ 3นิ้ว หรือระดับความยาวของกางเกงที่ต้องการ

เอววัดรอบเอว ควรตรงส่วนที่เล็กที่สุดของเอว จะเป็นความยาวรอบเอวของกางเกง

กางเกงนักเรียนตราจุฬา ขนาดความยาวของเด็กโตจะมีขนาดเดียวคือ 20 นิ้ว

มีขนาดทั้งหมดดังนี้ (ด้านหน้าคือความยาว ส่วนด้านหลังคือเอว)
11×21, 12×22, 13×23, 14×24, 15×25, 16×26, 17×27, 18×28, 19×29, 20×30, 20×31, 20×32, 20×33, 20×34, 20×35, 20×36, 20×37, 20×38, 20×39, 20×40, 20×41, 20×42, 20×43, 20×44, 20×45, 20×46