7 ถนน สุนทรโกษา แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

tel.022492504, 0816596493