บริจาคถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย(มมร.) และวัดทองเนียม ร่วมกับชุดนักเรียนตราจุฬา บริจาคถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทองและชัยนาท ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔