สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานของที่ระลึกผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสมทบทุนการศึกษา

  สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานของที่ระลึกผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสมทบทุนการศึกษา   สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้โปรดประทานของที่ระลึกแก่ ผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสมทบทุนการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ ๑๒๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อาคารธรรมสถานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม […]

Read More

แบ่งปันเพื่อเยียวยาปากท้องพี่น้องชุมชน ปีที่ 3

  งานแบ่งปันเพื่อเยียวยาปากท้องพี่น้องชุมชน ปีที่ 3 และช่วยเหลือพี่น้องภาคอีสานที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม เมื่อวันอาทิตย์ที่15 กันยายน พ.ศ.2562 ชุดนักเรียนตราจุฬาร่วมกับเพื่อนพันธมิตรบริษัทต่างๆและญาติธรรม ได้จัดกิจกรรม แจกข้าวสารพร้อมเครื่องอุปโภคแก่คนยากไร้เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือสังคมรอบข้างที่ยังขาดโอกาสและมีความเป็นอยู่ที่ขัดสนให้ได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมกันนี้ได้เรี่ยไรเงินบริจาคและข้าวสารเพื่อช่วยเหลือพี่น้องภาคอีสานที่ประสบปัญหาอุทกภัย […]

Read More

มอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

  ชุดนักเรียนตราจุฬาร่วมแบ่งปันสานฝันมอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 😊🙏💙🧡 […]

Read More

โครงการ”สานฝันปันน้ำใจให้น้องๆ” ปี 2562

  โครงการ”สานฝันปันน้ำใจให้น้องๆ” ปี 2562   มอบชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาให้แก่น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านมณีลอย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูอย่างอบอุ่น บรรยากาศจึงเป็นไปด้วยความสนุกสนาน น้องนักเรียนมีความสุขมากๆ  […]

Read More

โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี

ชุดนักเรียนตราจุฬา เล็งเห็นถึงคุณค่าของการแบ่งปันและตอบแทนสังคม เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา ควบคู่ไปกับการบ่มเพาะความดี จึงเกิดโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี เริ่มต้นจากมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนสฤษดิเดช จ.จันทบุรี และโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ จ.แพร่ เพราะเราเชื่อว่าสังคมที่ดีเริ่มต้นจากเยาวชนอุดมปัญญา 😇🙏👨🏻‍🎓👩🏻‍🎓 […]

Read More

จุฬารักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1

จุฬารักษ์โลก กับโครงการ จุฬารักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ทางคณะชุดนักเรียนตราจุฬา ได้เดินทางไปทำหน้าที่จิตอาสา เก็บขยะ ณ ชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในโครงการ “จุฬารักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่1” […]

Read More

โครงการ Jula Thank & Gifts 2019

โครงการนี้เป็นโครงการเข้าเยี่ยมและขอบคุณ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากลูกค้าที่เป็นผู้ค้าปลีก ตามร้านต่างๆ ทั่วประเทศ ประจำปี 2562 […]

Read More