ชุดนักเรียนตราจุฬา เล็งเห็นถึงคุณค่าของการแบ่งปันและตอบแทนสังคม เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา ควบคู่ไปกับการบ่มเพาะความดี จึงเกิดโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี เริ่มต้นจากมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนสฤษดิเดช จ.จันทบุรี และโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ จ.แพร่ เพราะเราเชื่อว่าสังคมที่ดีเริ่มต้นจากเยาวชนอุดมปัญญา 😇🙏👨🏻‍🎓👩🏻‍🎓