เยี่ยมชมงาน GFT & GMS 2019

 

เพื่อศึกษาและมองหาเครื่องจักรที่ทันสมัย นวัตกรรมใหม่ๆในการผลิต ช่วยเพิ่มผลิตภาพ คุณภาพงาน ความรวดเร็ว ประสิทธิ์ภาพในการผลิต พร้อมทั้งศึกษาหาวัตถุดิบคุณภาพดี สำหรับใช้ผลิตสินค้า เราไม่หยุดนิ่งที่จะนำเสนอสินค้าที่ดีมีคุณภาพออกสู่สังคม เพราะคุณภาพสินค้าคือหัวใจของเรา 😊🙏