งานแบ่งปันเพื่อเยียวยาปากท้องพี่น้องชุมชน ปีที่ 3 และช่วยเหลือพี่น้องภาคอีสานที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม

เมื่อวันอาทิตย์ที่15 กันยายน พ.ศ.2562

ชุดนักเรียนตราจุฬาร่วมกับเพื่อนพันธมิตรบริษัทต่างๆและญาติธรรม ได้จัดกิจกรรม แจกข้าวสารพร้อมเครื่องอุปโภคแก่คนยากไร้เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือสังคมรอบข้างที่ยังขาดโอกาสและมีความเป็นอยู่ที่ขัดสนให้ได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมกันนี้ได้เรี่ยไรเงินบริจาคและข้าวสารเพื่อช่วยเหลือพี่น้องภาคอีสานที่ประสบปัญหาอุทกภัย


ชุดนักเรียนตราจุฬาขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนรอบข้างตลอดจนผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนให้มีความสะดวกสบายและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 🙏