ชุดนักเรียนตราจุฬา ร่วมบริจาคสิ่งของและชุดนักเรียนที่อำเภอสวนผึ้ง เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557