พระครูปรีชาธรรมวิธานร่วมกับชุดนักเรียนตราจุฬา

 

ธรรมยาตราแจกสิ่งของแก่เด็กๆพิการทางสมองและปัญญา ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี