ชุดนักเรียนตราจุฬา สนับสนุนเครื่องแบบชุดนักเรียนในการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น

ชุดนักเรียนตราจุฬา สนับสนุนเครื่องแบบชุดนักเรียนในการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นแก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ได้ฉายไปแล้ว ณ House RCA นับเป็นภาพยนตร์สั้นที่ให้แง่คิดที่ดีมีประโยชน์แก่เยาวชนอีกหนึ่งเรื่องนะคะ ^^

ตัวอย่างหนังสั้นเรื่อง อุชุอนาลัย โดยเหนียวแน่นโปรดักชั่น จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาพวิชาภาพยนตร์