ถวายกฐิน 2557 ณ วัดทองเนียม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2557 ชุดนักเรียนตราจุฬาได้ถวายกฐิน ณ วัดทองเนียม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ขอให้ท่านทั้งหลายได้อนุโมทนาปัตติมัยบุญกฐินนี้ว่า สาธุ สาธุ สาธุ แล