ชุดนักเรียนตราจุฬา ถวายทุนการศึกษาแด่พระสงฆ์-สามเณร เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันวันสถาปนามหาวิทยาลัย ณ ธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ศาลายา ในวันที่ 2 ตุลาคม 2558
ขออานิสงค์ แห่งบุญทานนี้ จงสำเร็จแด่ท่านด้วยทุกประการเทอญ