ชุดนักเรียนตรงจุฬาพร้อมด้วยญาติธรรมร่วมถวายต้นกฐินประจำปี 2558 ณ วัดทองเนียม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

ชุดนักเรียนตรงจุฬาพร้อมด้วยญาติธรรมร่วมถวายต้นกฐินประจำปี2558