ต้นกฐินประจำปี 2559 ถวาย ณ วัดทองเนียม

ต้นกฐินประจำปี 2559 ถวาย ณ วัดทองเนียม