บริจาคถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

  บริจาคถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย   มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย(มมร.) และวัดทองเนียม ร่วมกับชุดนักเรียนตราจุฬา บริจาคถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทองและชัยนาท ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ […]

Read More

ชุดนักเรียนตราจุฬา สนับสนุนเครื่องแต่งกายแก่หนังสั้น หวั่นไหว

  ชุดนักเรียนตราจุฬาสนันสนุนเครื่องแต่งกายให้แก่ หนังสั้นเรื่อง หวั่นไหว   ผลงานหนังสั้นโดยนักศึกษาชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ของกระทรวงวัฒนธรรม […]

Read More