ชุดนักเรียนตราจุฬา และวัดทองเนียมร่วมธรรมยาตราสามัคคีบุญ ๓ ประการ

(ซื้อที่ดินสร้างวัด ถนนเข้าวัด และร่วมปลูกป่า)

 

ทอดผ้าป่าวัดป่าคลองปีบ บ้านคลองอุดม อ. วังสมบูรณ์ จ. สระแก้ว ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

ได้ยอดผ้าป่าเป็นเงิน ๖๕๙,๕๙๙ โดยชำระค่าที่ดินงวดแรกเป็นเงิน ๔๔๕,๐๐๐ บาท และจะชำระในงวดที่ ๒ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ที่ดินทั้งหมด ๓๔ไร่ เป็นเงิน ๑,๔๔๕,๐๐๐ บาท และได้เติมบุญ ๓ กอง คือ วัดไพจิตรตนวราราม,วัดคลองอุดม,สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีสันติมาคม ที่ละ ๑๐,๐๐๐ บาท….

< ขออนุโมทนาบุญให้แก่ทุกท่าน >