ชุดนักเรียนตราจุฬา สนับสนุนเครื่องแต่งกายแก่หนังสั้น หวั่นไหว

  ชุดนักเรียนตราจุฬาสนันสนุนเครื่องแต่งกายให้แก่ หนังสั้นเรื่อง หวั่นไหว   ผลงานหนังสั้นโดยนักศึกษาชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ของกระทรวงวัฒนธรรม (more…)